charmswprezencie_regulaminy_desktop.jpg

Regulamin promocji „Club Days”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji jest Firma PARE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańska 15.
 2. Oferta będzie dostępna na stronie internetowej PANDORA www.e-pare.net oraz we wszystkich Salonach PANDORA należących do PARE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”).
 3. Oferta obowiązywać będzie w dniach:
  a. od 22.09.2022 r. do 24.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów w Salonach PANDORA
  b. od 22.09.2022 r. do 25.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów w e-pare.net.
 4. Każdy Klient będący członkiem Pandora Klubu, dokonując zakupu dwóch produktów, otrzyma 50% rabatu na drugi, tańszy produkt
 5. W ofercie biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora, z wyłączeniem: produktów wykonanych z 14k złota, kolekcji Pandora x Marvel, kolekcji limitowanych, nowości oraz akcesoriów do biżuterii.
 6. Informacja o ofercie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.

 

 § 2.Warunki ofertyi

 

 1. Z oferty mogą skorzystać osoby należące do Pandora Klubu, które w dniach 22–24.09.2022 r. dokonają zakupu produktów wskazanych w § 1 ust. 4 w wybranym Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3 lub w dniach 22-25.09.2022 r. na stronie internetowej www.e-pare.net.
 2. Każdy Klient będący członkiem Pandora Klubu, dokonując zakupu dwóch produktów, otrzyma 50% rabatu na drugi, tańszy produkt.
 3. Klient nienależący do Pandora Klubu, chcąc skorzystać z oferty „Club Days” powinien dokonać rejestracji w wybranym salonie.
 4. Produkty zakupione w promocji w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany.
 5. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
  W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
 6. Produkty zakupione w ofercie w sklepie internetowym www.e-pare.net podlegają standardowej procedurze wymiany i zwrotu.
 7. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Club Days” nie łączy się z jej mechanizmem.
 8. Oferta nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 9. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 3. Ustalenia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje oraz regulamin oferty są do wglądu w siedzibie organizatora oferty i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem www.e-pare.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.