regulamin-desktop-bransoletki.jpg

Regulamin promocji
„BLACK FRIDAY”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest Firma PARE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 15..
 2. Promocja obowiązywać będzie w dniach 21–28.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów
 3. Promocja będzie dostępna w sklepie internetowym www.e-pare.net oraz we wszystkich Salonach PANDORA należących do PARE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”)
 4. Każdy Klient otrzymuje 20% rabatu na dany zakup.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem: nowej kolekcji, Pandora x Marvel, produktów wykonanych z 14k złota, Charmsa Unicef, Charmsa Pandora Club, akcesoriów do czyszczenia biżuterii oraz opakowań prezentowych.
 6. Informacja o promocji została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę Pandora.

 

 § 2 Warunki promocji

 

 1. W dniach 21–28.11.2022 r. z promocji mogą skorzystać osoby, które dokonają zakupu produktów wskazanych w §1 ust. 5 w wybranym Salonie PANDORA wymienionym w §1 ust. 3 lub na stronie internetowej www.e-pare.net.
 2. Każdy Klient otrzymuje 20% rabatu na dany zakup
 3. Produkty zakupione w promocji w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi ani wymianie, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
 4. Produkty zakupione w promocji w sklepie internetowym www.e-pare.net podlegają standardowej procedurze wymian i zwrotów
 5. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem promocji nie łączy się z jej mechanizmem.
 6. Oferta nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.
 7. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 3. Ustalenia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje oraz regulamin oferty są do wglądu w siedzibie organizatora oferty i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: www.e-pare.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.